Featured Cover Stories

Metal Hammer - December 1986

Metal Hammer
December 1986

Samhain - May/June 1987

Samhain
May 1987

Kerrang! - 5th August 1989

Kerrang!
August 05, 1989

16 Magazine - February 1974

16 Magazine
February 1974

Circus - 15th May 1977

Circus
May 12, 1977

Spec - September 1974 (USA)

Spec
September 1974

Fangoria - October 2011

Fangoria
October 2011

Circus - January 1974 (USA)

Circus
January 1974

Metal Forces - December 1989

Metal Forces
December 1989

Steppin' Out - 25th October 2006

Steppin' Out
October 25, 2006

Goldmine - 19th May 2000

Goldmine
May 19, 2000

Song Hits - October 1975

Song Hits
October 1975

Sounds - December 30th, 1972

Sounds
December 30, 1972

World - May 22nd, 1973

World
May 22, 1973

16 Magazine - October 1973

16 Magazine
October 1973